Štoly v Liptále

Liptál - místní část Kopřivná 

Kategorie: Přírodní zajímavosti - Geologická lokalita

Těžební místa jsou zasypána a zarostlá náletovou dřevinnou vegetací

Pozůstatky (zasypané vchody do štol, štoly, haldy) těžby břidličnatých pískovců, které byly využívány k výrobě brousků ať v domácích výrobnách nebo později ve výrobním družstvu Lipta Liptál, se nacházejí 2 km jihozápadně od centra obce Liptál, v místní části Kopřivné, na pravém břehu toku Rokytenka.

Tyto poměrně odolné pískovce vystupují ze svahů ve formě hřbetů a hřbítků, které jsou porostlé lesíky s habrem a bukem. Na těchto místech byly v minulosti otevřeny nejdříve povrchové lomy, následně i podzemní štoly.

Nejintenzivnější těžba probíhala po 1. světové válce, kdy se těžilo v řadě nevelkých lomů v pruzích pískovců. Ve velkém byly lomy a štoly využívány ještě po druhé světové válce. Nyní jsou štoly a vchody do štol zasypány haldami a po lomech zůstaly v krajině patrné ostrůvky listnatých lesíků na svažitých loukách a pastvinách. Jedna ze štol však zůstala zachována. S průměrnou výškou 4 m a délkou 40 m patří k nejdelším štolám na Valašsku. Díky přítomnosti vody a nízkému provětrávání vzduchu je zde vysoká vlhkost a stabilní teplota.

Díky těmto skutečnostem je štola ideálním zimovištěm netopýrů - např. vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) nebo netopýra velkého (Myotis myotis).

Bývalé lomy, haldy a štoly jsou zajímavé nejen díky své geologické odlišnosti od okolí, ale jsou také ukázkou důmyslného zpracování a využití místních surovin člověkem.

Otevírací doba

Celoročně volně přístupné 

Přístup

 1. Příjezd autem - silnice 57 Valašské Meziříčí - Vsetín; silnice 69 Vsetín - Vizovice, silnice Liptál - Všemina. Před koncem obce Liptál odbočit doprava (točna autobusu). Po 370 m jízdy odbočit na křižovatce doleva. Po 350 m jízdy zaparkovat na krajnici u silnice. Ve vzdálenosti 70 m od cesty na obě strany se ve svahu nachází opuštěné lomy a štoly.
 2. Cyklostezky - 200 m západně od 6117
 3. Turistické trasy:
  • zelená Hošťálková - Liptál - Vartovna
 4. Naučná stezka - ne  

Další fotografie

Svah s pozůstatky těžbyZbytky po bývalé těžbě pískovcůDetail břidličnatých pískovců využívaných pro výrobu brouskůSilnice vedoucí ke štolám v místní části Kopřivná

Mapa

GPS zem. šířka: 49.29601   zem. délka: 17.90423


Kontakt

-

Poznámka


Klíčová slova

 • brousek
 • netopýr
 • opuštěný lom
 • pískovec
 • štola

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu