Krajská hvezdáreň v Žiline, pracovisko Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto

Kategorie: Hvězdárny

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste sa nachádza v severozápadnej časti mestského intravilánu. Je situovaná v peknom prostredí, ktoré poskytuje výhľad nielen do šíreho neba, ale i do širokého okolia. Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do pohorí Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, ktorej najvyšším vrchom je Ľadonhora (999 m n. m.).

O NÁS

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste je kultúrna organizácia, riadená vyšším územným celkom - Žilinským samosprávnym krajom. Bola zriadená Uznesením pléna Okresného národného výboru v Čadci zo dňa 20.12.1985 č. 26/1985 pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň. Svoju činnosť zahájila 1.2.1986. Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Hvezdáreň plní dve základné úlohy. Popularizuje astronómiu, prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno-výchovných podujatí pre širokú verejnosť. Vykonáva odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

ČO PONÚKAME?

Naša hvezdáreň sprostredkováva pre svojich návštevníkov najnovšie objavy a poznatky z oblasti astronómie a umožňuje im priamo sa zúčastňovať pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov. Máme pripravené programy a podujatia pre všetky vekové kategórie od materských škôl až po seniorov. Naše podujatia ročne navštívi približne 15 000 návštevníkov.

VZDELÁVANIE

Prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre širokú a odbornú verejnosť...

SÚŤAŽE

S regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou Astrostop, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach, Tajomný vesmír...

VÝSTAVY

Vesmír očami detí, Čaro vesmíru, Perly čierneho Slnka, Kozmonautika v službách astronómie...

PODUJATIA PRE TALENTOVANÉ DETI A MLÁDEŽ

Krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká...

POZOROVANIE NOČNEJ OBLOHY

Pravidelné piatkové pozorovania nočnej oblohy z kupoly hvezdárne, týždne otvorených dverí, mimoriadne pozorovania...

POZOROVANIE MIMORIADNYCH ASTRONOMICKÝCH ÚKAZOV

Zatmenia Slnka a Mesiaca, prechody planét popred disk Slnka...

Hvezdáreň vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Sústreďuje sa na astronomické a prírodovedné krúžky, astronómov amatérov, riešiteľov SOČ a diplomových prác, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.

Priestory využívané na realizáciu podujatí pre verejnosť:
kupola s hlavným ďalekohľadom s kapacitou 35 miest
prednášková miestnosť s kapacitou 55 miest
klubovňa s kapacitou 15 miest

ODBORNÁ ČINNOSŤ

Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní. Všetky aktivity sú napojené na celoštátne a medzinárodné pozorovacie programy.

Hlavnými pozorovacími programami sú:

POZOROVANIE SLNEČNEJ AKTIVITY VO FOTOSFÉRE

vykonáva sa vizuálnym pozorovaním, zákresom a fotografovaním

POZIČNÉ MERANIA

Zákryty hviezd telesami slnečnej sústavy, zatmenia Slnka a Mesiaca. Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste je koordinačným centrom pre pozorovacie stanice na Slovensku v oblasti pozičných meraní.

POZOROVANIA MEDZIPLANETÁRNEJ HMOTY

vizuálne, fotografické, CCD

ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIA

digitálna, klasická

TECHNICKÉ VYBAVENIE

prístrojové vybavenie kupoly:
reflektor Newton 400/2000 mm
refraktor Zeiss AS 200/3000 mm
reflektor Newton 250/1200 mm

ďalšie menšie prístroje:
reflektor Schmidt Cassegrain Celestron 234/2340 mm
reflektor Cassegrain 170/2550 mm
refraktor Konus 120/1000 mm a ďalšie

Otevírací doba

Otvorené:

Pondelok až piatok: 8:00 – 15:00 

Piatok – večerné pozorovania pre verejnosť zhruba 45 minút po západe Slnka. V prípade mimoriadnych pozorovaní a väčších skupín je možné dohodnúť aj iný termín.

Vstupné:
- dospelí - 1.00 €
- deti a mládež do 18 rokov - 1.00 €
- dôchodcovia - 1.00 €
- celonočné pozorovacie praktiká - 1.00 €
- deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP  - 0 €

Přístup

K hvezdárni sa dá dôjsť automobilom. Smer je značený hnedými smerovými dopravnými značkami.

Parkovanie je možné v obmedzenej miere v uliciach okolo hvezdárne.

Další fotografie


Mapa

GPS zem. šířka: 49.3075   zem. délka: 18.7653


Kontakt

  • Adresa: Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • Telefón: 00 421 414 212 946
  • E-mail: kyshvezdknm@vuczilina.sk
  • Internet: www.astrokysuce.sk

Poznámka

Podrobnejšie informácie o podujatiach pre verejnosť sa dozviete z web stránok hvezdárne www.astrokysuce.sk

Klíčová slova

  • dalekohled
  • hvězdárna
  • kopule
  • výstava

NovinkyBaťovský Zlín v barvách

22.01.2021

Takhle už ho na vlastní oči nikdy neuvidíte, jen na archivních snímcích.  číst více

Valašská Eiffelovka

22.01.2021

Paříž má svoji Eiffelovu věž, Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku zase Jurkovičovu rozhlednu.... číst více

Do moře. Ale kterého?

21.01.2021

Černé, nebo Baltské? Poblíž Bělotína na Přerovsku teče voda do obou zmíněných moří.   číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu