Krajská hvezdáreň v Žiline, pracovisko Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto

Kategorie: Hvězdárny

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste sa nachádza v severozápadnej časti mestského intravilánu. Je situovaná v peknom prostredí, ktoré poskytuje výhľad nielen do šíreho neba, ale i do širokého okolia. Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do pohorí Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, ktorej najvyšším vrchom je Ľadonhora (999 m n. m.).

O NÁS

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste je kultúrna organizácia, riadená vyšším územným celkom - Žilinským samosprávnym krajom. Bola zriadená Uznesením pléna Okresného národného výboru v Čadci zo dňa 20.12.1985 č. 26/1985 pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň. Svoju činnosť zahájila 1.2.1986. Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Hvezdáreň plní dve základné úlohy. Popularizuje astronómiu, prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno-výchovných podujatí pre širokú verejnosť. Vykonáva odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

ČO PONÚKAME?

Naša hvezdáreň sprostredkováva pre svojich návštevníkov najnovšie objavy a poznatky z oblasti astronómie a umožňuje im priamo sa zúčastňovať pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov. Máme pripravené programy a podujatia pre všetky vekové kategórie od materských škôl až po seniorov. Naše podujatia ročne navštívi približne 15 000 návštevníkov.

VZDELÁVANIE

Prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre širokú a odbornú verejnosť...

SÚŤAŽE

S regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou Astrostop, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach, Tajomný vesmír...

VÝSTAVY

Vesmír očami detí, Čaro vesmíru, Perly čierneho Slnka, Kozmonautika v službách astronómie...

PODUJATIA PRE TALENTOVANÉ DETI A MLÁDEŽ

Krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká...

POZOROVANIE NOČNEJ OBLOHY

Pravidelné piatkové pozorovania nočnej oblohy z kupoly hvezdárne, týždne otvorených dverí, mimoriadne pozorovania...

POZOROVANIE MIMORIADNYCH ASTRONOMICKÝCH ÚKAZOV

Zatmenia Slnka a Mesiaca, prechody planét popred disk Slnka...

Hvezdáreň vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Sústreďuje sa na astronomické a prírodovedné krúžky, astronómov amatérov, riešiteľov SOČ a diplomových prác, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.

Priestory využívané na realizáciu podujatí pre verejnosť:
kupola s hlavným ďalekohľadom s kapacitou 35 miest
prednášková miestnosť s kapacitou 55 miest
klubovňa s kapacitou 15 miest

ODBORNÁ ČINNOSŤ

Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní. Všetky aktivity sú napojené na celoštátne a medzinárodné pozorovacie programy.

Hlavnými pozorovacími programami sú:

POZOROVANIE SLNEČNEJ AKTIVITY VO FOTOSFÉRE

vykonáva sa vizuálnym pozorovaním, zákresom a fotografovaním

POZIČNÉ MERANIA

Zákryty hviezd telesami slnečnej sústavy, zatmenia Slnka a Mesiaca. Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste je koordinačným centrom pre pozorovacie stanice na Slovensku v oblasti pozičných meraní.

POZOROVANIA MEDZIPLANETÁRNEJ HMOTY

vizuálne, fotografické, CCD

ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIA

digitálna, klasická

TECHNICKÉ VYBAVENIE

prístrojové vybavenie kupoly:
reflektor Newton 400/2000 mm
refraktor Zeiss AS 200/3000 mm
reflektor Newton 250/1200 mm

ďalšie menšie prístroje:
reflektor Schmidt Cassegrain Celestron 234/2340 mm
reflektor Cassegrain 170/2550 mm
refraktor Konus 120/1000 mm a ďalšie

Otevírací doba

Otvorené:

Pondelok až piatok: 8:00 – 15:00 

Piatok – večerné pozorovania pre verejnosť zhruba 45 minút po západe Slnka. V prípade mimoriadnych pozorovaní a väčších skupín je možné dohodnúť aj iný termín.

Vstupné:
- dospelí - 1.00 €
- deti a mládež do 18 rokov - 1.00 €
- dôchodcovia - 1.00 €
- celonočné pozorovacie praktiká - 1.00 €
- deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP  - 0 €

Přístup

K hvezdárni sa dá dôjsť automobilom. Smer je značený hnedými smerovými dopravnými značkami.

Parkovanie je možné v obmedzenej miere v uliciach okolo hvezdárne.

Další fotografie


Mapa

GPS zem. šířka: 49.3075   zem. délka: 18.7653


Kontakt

  • Adresa: Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • Telefón: 00 421 414 212 946
  • E-mail: kyshvezdknm@vuczilina.sk
  • Internet: www.astrokysuce.sk

Poznámka

Podrobnejšie informácie o podujatiach pre verejnosť sa dozviete z web stránok hvezdárne www.astrokysuce.sk

Klíčová slova

  • dalekohled
  • hvězdárna
  • kopule
  • výstava

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu