Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviská Makovického dom a Pozorovateľňa na Malom diele

Horný Val 20, Žilina

Kategorie: Hvězdárny

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný Val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Dnešným sídlom Krajskej hvezdárne v Žiline je na ul. Horný val 41/20 – Makovického dom (na počesť významného národného buditeľa a lekára, ktorý tam býval a pôsobil) v Žiline. V priestoroch Makovického domu realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline popularizačnú a poradenskú činnosť. Odborná a pozorovateľská činnosť sa spolu s večernými verejnými pozorovaniami koná na pozorovateľni na Malom diele.

Pre návštevníkov hromadných podujatí ponúkame:

Denné exkurzie na pozorovateľňu na Malom dieli

Pozorovania sú určené žiakom 2. až 9. ročníka škôl. Ďalekohľadom pozorujeme v prípade priaznivého počasia slnečné škvrny, nasleduje krátka prednáška o Slnku a Slnečnej sústave v rámci preberanej látky z prírodovedy, príp. zo zemepisu a fyziky. Aktuálne je aj denné pozorovanie planéty Venuše. Súčasťou pozorovania je aj oboznámenie sa s astronomickými ďalekohľadmi.

Prednášky a besedy s videofilmom a prezentáciami v podkroví Makovického domu

Všetky témy prednášok možno aktuálne prispôsobiť preberanej látke. Po prednáške je podľa možností prepravy a časovej dispozície možná i návšteva pozorovateľne na Malom diele a následná prehliadka astronomických ďalekohľadov. V prípade dohody sme ochotní uvedené podujatia realizovať aj vo Vašich  priestoroch, potrebné je však Vaše vybavenie: LCD projektor a miestnosť s možnosťou zatemnenia. Tieto podujatia je potrebné objednať s predstihom poštou, elektronickou poštou, telefonicky, alebo osobne v kancelárií Makovického domu v Žiline.

Večerné pozorovania oblohy pre žiakov škôl na pozorovateľni hvezdárne na Malom dieli

V rámci vyučovania astronómie v rámci fyziky doporučujeme najmä žiakom 4. - 9. ročníka. Pozorovania sú mimoriadne atraktívne a účinné vzdelávacie podujatia. Súčasťou pozorovania je oboznámenie sa s astronomickým ďalekohľadom, za priaznivých podmienok i pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe (umelé družice Zeme, Mesiac, planéty, hviezdy, hviezdokopy, dvojhviezdy, hmloviny, galaxie). S ohľadom na súmrak odporúčame návštevu najmä počas platnosti času SEČ.

Prednášky a besedy s populárno-vedeckými filmami na VCD v podkroví Makovického domu 

Zázraky Vesmíru, Vo vnútri raketoplánu, Vo vnútri vesmírnej stanice, Sopky, Slnko atd...

S ďalekohľadom na školu!

Po dohode je možné dojednať i verejné večerné pozorovanie objektov oblohy astronomickým ďalekohľadom aj v areáli školy či obce! Nutnou podmienkou je aktuálne priaznivé počasie, ďalšími sú stanovisko mimo verejného osvetlenia a prístup ku zdroju NN 220V~ do vzdialenosti 40 m. K dispozícii sú 254 mm f/10 zrkadlový ďalekohľad MEADE LX200R, refraktor CONUSPACE 90/910 mm a binokulár CELESTRON 25x100. K uskutočneniu podujatia je potrebný aktuálny kontakt na mobilný telefón organizátora!

Večerné pozorovania na pozorovateľni na Malom dieli, alebo na škole či v obci, je nutné dojednať podľa počasia, najneskôr do 11:00 v deň, kedy sa majú uskutočniť; najlepšie telefonicky. Začiatok večerného pozorovania je treba plánovať na koniec občianskeho súmraku, tj. dohodnúť ho pri objednávaní. Podmienkou úspešného pozorovania zaujímavých hviezdnych objektov je jasná, bezoblačná obloha. Upozorňujeme, že na večerné exkurzie je potrebné zabezpečiť primeraný pedagogický dozor, v každom ročnom období tiež doporučujeme teplé oblečenie a prenosný lampáš.

Odporučený čas konania týchto podujatí je medzi 8:00 a 14:00, pri večerných pozorovaniach aktuálne ročnému obdobiu (leto od 22. hod., zima od 16. hod.)

Podujatia pre individuálnych návštevníkov. V pracovných dňoch ponúkame v kancelárii na ul. Horný val rozsiahlu poradenskú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, rovnako ako prístup na internetové stránky astronomických inštitúcií a s astronomickou tematikou. Vhodné je dohovoriť si termín návštevy s niektorým z odborných pracovníkov hvezdárne e-mailom.

Individuálnym návštevníkom sú rovnako určené verejné večerné pozorovania, dni otvorených dverí a mimoriadne pozorovania významných astronomických úkazov. Pre nich je pozorovateľňa prístupná za priazne počasia (jasno, alebo iba malá oblačnosť) od marca do júna v stredu a v piatok večer, počas školských letných prázdnin v stredu večer a v januári a februári v piatok večer, vždy od večerného súmraku!

Otevírací doba

Pre popularizačnú činnosť pre verejnosť je Makovického dom prístupný v pracovných dňoch denne, vo vopred dohodnutých termínoch. Pre poradenskú činnosť doporučujeme termín návštevy vopred dojednať na rovnaké dni. Hromadnú návštevu pozorovateľne je potrebné rovnako vopred dojednať.
Podujatia trvajú podľa záujmu návštevníkov, najviac však 3 hodiny od otvorenia pozorovateľne. Presné časy začiatkov pozorovaní počas týchto dní, ako aj dní otvorených dverí a mimoriadnych pozorovaní nájdete aktuálne mesačne na stránke hvezdárne.

Přístup

Od autobusovej alebo železničnej stanice sa do kancelárie hvezdárne dostanete najjednoduchšie cez Národnú ulicu, Námestie Andreja Hlinku, po Farských schodoch. Na Mariánskom námestí odbočiť vľavo, prejsť na koniec Bottovej ulice. Kancelária hvezdárne sa nachádza v Makovického dome. Pre vodičov motorových vozidiel je najjednoduchšie sa orientovať pomocou smerových tabúľ na obchodný dom Aupark.
Na pozorovateľňu na Malom Diele je možný peší prístup po ulici Na Malý Diel z parku na Bôriku (medzi ul. Tajovského a Bôrickou cestou). Trasa pre motorové vozidlá vedie od Ulice vysokoškolákov (tj. od nákupných centier) smerom ku Žilinskej univerzite po Internátnej ulici a po ulici Na Malý diel na parkovisko pod cintorínom ČA na Bôriku.

Další fotografie


Mapa

GPS zem. šířka: 49.20572   zem. délka: 18.75183


Kontakt

Poznámka

Ďalšie podrobnosti o podujatiach Krajskej hvezdárne v Žiline v mesačných prehľadoch nájdete aktuálne na stránke: www.astrokysuce.sk

Klíčová slova

  • dalekohled
  • hvězdárna
  • kopule

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu