Hvězdárna Valašské Meziříčí

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Kategorie: Hvězdárny

Hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí, v níž jsou pořádány akce pro veřejnost

O HVĚZDÁRNĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Hvězdárna Valašské Meziříčí je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, která navázala na činnost a práci soukromé Ballnerovy hvězdárny (přezdívané též „kolňa badajna“), postavené v roce 1929.

Od roku 1994 probíhala postupná rekonstrukce historického objektu a od roku 2001 je Ballnerova hvězdárnička součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí. Tato nejstarší hvězdárna na Moravě byla veřejnosti zpřístupněna 12. 5. 2005. Ve zrekonstruovaných prostorách Ballnerovy hvězdárny, která je kulturní památkou, byla vytvořena malá výstavní síň, umožňující prezentovat jak obrazové dokumenty, tak i nejrůznější historické předměty a přístroje.

Pod kopulí o průměru 3 m se v minulosti scházeli zájemci o astronomii na Valašsku, kteří iniciovali výstavbu nové kamenné observatoře. Ta byla otevřena pro veřejnost v roce 1955. Architektonický návrh Hvězdárny Valašské Meziříčí je dílem akad. arch. Zdeňka Plesníka. Stavbu hvězdárny po válce s nadšením řídil a organizoval její pozdější první ředitel Josef Doleček (16. 2. 1912 - 5. 12. 2003). V roce 1964 se podařilo postavit druhou budovu – odborné pracoviště. Postupně byla hvězdárna vybavována novými přístroji a pozorovací technikou a zapojila se do pozorovatelské činnosti.

POPULARIZAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Centrem přednáškové činnosti Hvězdárny Valašské Meziříčí je její hlavní budova s rozsáhlou vstupní halou s obrazovou výzdobou, přednáškovým sálem vybaveným audiovizuální technikou a kopulí o průměru 6 m s dalekohledem Zeiss-coudé 150/2250 mm.

Hvězdárna Valašské Meziříčí vešla ve známost mj. pořádáním pravidelných víkendových seminářů, zaměřených na novinky v oblasti stelární astronomie, výzkumu Sluneční soustavy, a také v oblasti kosmonautiky a raketové techniky. Do programu jsou zařazovány i nepravidelné semináře, zaměřené například na astronomickou techniku, využití netradičních zdrojů energie, digitální fotografii apod.

Seminářů se zúčastňují zájemci nejen z Valašska, ale i z celé České republiky, a také ze Slovenska či Polska. Za zmínku stojí také každoroční činnost astronomických kroužků pro mládež, letní astronomický tábor, kurzy, výstavy apod. V roce 2009 přivítala Hvězdárna Valašské Meziříčí na svých akcích milióntého návštěvníka.


POZOROVATELSKÁ ČINNOST

Zanedbatelná není ani vlastní pozorovatelská činnost. V roce 1964 byl Hvězdárně Valašské Meziříčí přidělen celostátní odborný úkol v oboru pozorování Slunce. Pracovníci hvězdárny se mohli při svých pozorováních opírat o dlouhodobé zkušenosti členů astronomického kroužku a navázat na pozorování Slunce v malé dřevěné hvězdárničce Antonína Ballnera. První snímky sluneční fotosféry byly pořízeny v období Mezinárodního geofyzikálního roku, který probíhal od 1. července 1957 do 31. prosince 1958. Dlouhodobě se hvězdárna zaměřuje na pozorování a snímání projevů sluneční aktivity, především pak skupin slunečních skvrn, protuberancí (oblaků vodíkového plynu nad povrchem Slunce) a v posledních letech také chromosférických erupcí. Od fotografických technik postupně přechází na moderní elektronické CCD detektory.

Velmi kvalitní je také program pozorování změn jasnosti proměnných hvězd různých typů, který realizujeme především pomocí CCD fotometrie. Dále se příležitostně věnujeme měření okamžiků zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy. Své významné postavení si získává zpět pozorování meziplanetární hmoty (především komet a meteorů).

Na pozemku hvězdárny je od roku 1957 umístěna automatická meteorologická stanice, která je majetkem Českého hydrometeorologického ústavu.

Pozvánka na hvězdárnu

Pokud navštívíte město Valašské Meziříčí či jeho okolí, udělejte si čas a zajděte k nám, budete vítáni. Pro návštěvníky (jak jednotlivce, tak i organizované skupiny) je připraveno velké množství nejrůznějších programů. Jedná se například o večerní pozorování zajímavých objektů na obloze, přednášky z různých oborů astronomie či věd příbuzných, doplňkovou výuku pro školy, astronomické kroužky, letní astronomický tábor či praktikum, exkurze apod.
Hvězdárna rovněž nabízí prodej publikací s astronomickou tématikou. Pro zajištění ubytování návštěvníků víkendových akcí slouží ubytovna turistického charakteru s kapacitou 20 míst.


Služby pro jednotlivce

 • besedy u dalekohledu – večerní programy s pozorováním objektů na obloze
 • mimořádná pozorování jevů a úkazů na obloze (např. zatmění Slunce či Měsíce, výskyt jasné komety apod.)
 • přednášky pro veřejnost (astronomie, kosmonautika, meteorologie a další přírodní vědy, technika, nepravidelně cestopisy)
 • semináře, praktika, kurzy apod. (obvykle vícedenní akce)
 • astronomické kroužky – pro žáky ZŠ a SŠ (od září do června)
 • letní astronomický tábor a letní praktikum pro teenagery přímo v areálu hvězdárny (o hlavních školních prázdninách)
 • exkurze doplněné pozorováním Slunce – pouze v době hlavních školních prázdnin

Služby pro školy a skupiny

 • beseda u dalekohledu – pozorování objektů denní oblohy (pozorování Slunce, případně planety Venuše) a večerní oblohy, obojí doplněno výkladem odborného pracovníka
 • exkurze po hvězdárně
 • vzdělávací a populární přednášky dle nabídky pro všechny skupiny návštěvníků

V roce 2014 byly v rámci projektu Brána do vesmíru dokončeny nové stálé vnitřní i venkovní expozice.  

Stálá vzdělávací expozice Brána do vesmíru je umístěna ve dvou objektech.
Část věnovaná astronomii, regionální geografii a paleontologii se nachází ve vstupní hale hlavní budovy a je rozdělena do několika sekcí: Sluneční soustava, Galaxie, významné projekty světové kosmonautiky, vznik a vývoj vesmíru, přístroje a astronomická pozorování, regionální geografie a paleontologie.
Doplňuje ji také malé expozice meteoritů a tektitů.

Druhá část stálé expozice, věnovaná historii meteorologických měření nejen ve Valašském Meziříčí
a historickým přístrojům pro měření počasí, se nachází v objektu Ballnerovy hvězdárny.

Venkovní expozice jsou rozděleny do dvou základních modulů: Cesta planet a Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty.

Cestu planet tvoří model Sluneční soustavy s pětimetrovým schématickým řezem Sluncem a modely všech osmi planet naší planetární soustavy.
Dále zde návštěvníci najdou analematické sluneční hodiny a model místního poledníku.

Modul Společná minulost – Jak vznikaly Karpaty je regionálně zaměřená geologická expozice v areálu hvězdárny a představuje vznik, historii i současnost jedné z částí velkého komplexu pohoří Karpat. Geologická expozice pod širým nebem obsahuje 35 skupin vzorků z celkem 25 lokalit z české i slovenské strany hranice. Kromě toho zde najdete model řezu planetou Země a dvě velké informační a vzdělávací tabule.

Mezi budovami hvězdárny se nachází také netypické sluneční hodiny s malým jezírkem.

Otevírací doba

Otevírací doba:
leden, listopad, prosinec 18:00
únor, březen, říjen 19:00
duben, květen 20:30
červen, červenec, srpen 21:00
září 20:00


Vstupné:
Aktuální ceny vstupného naleznete na stránkách hvězdárny.
Vstupné
 

Přístup

 1. Příjezd autem:
 • silnice 150 Bystřice pod Hostýnem - Valašské Meziříčí
 • silnice 57 Vsetín - Valašské Meziříčí
 • silnice 35 (E 442) Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
 • silnice 35 (E 442) Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí
  Z ulice Vsetínská odbočit do areálu hvězdárny. Možnost zaparkovat v areálu hvězdárny.
 1. Cyklostezky - 400 m severně od 6012
 2. Turistické trasy:
  • červená Vodní nádrž Bystřička - Malá Lhota - Valašské Meziříčí - Hvězdárna Valašské Meziříčí
 3. Naučné stezky - 500 m jižně od NS Jana Karafiáta 

Další fotografie

Hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí - pohled od jihovýchoduHvězdárna Valašské Meziříčí - v popředí hlavní kopule o průměru 6 metrůHvězdárna Valašské Meziříčí je obklopena rozsáhlým lesoparkemPřístup na hvězdárnu od hlavní silniceHvězdárna Valašské Meziříčí v ziměPohled na obě budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí v zimním obdobíHvězdárna Valašské Meziříčí - budova odborného pracovištěBudova odborného pracoviště je v provozu od roku 1964Budova odborného pracoviště s kopulí o průměru 6 metrůBudova odborného pracoviště - pohled od západuDalekohledy v kopuli odborného pracovištěSoustava dalekohledů na montáži v kopuli odborného pracovištěHlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí před zahájením večerní přednáškySouhvězdí Velkého vozu nad hlavní budovou Hvězdárny Valašské MeziříčíMeteorologická stanice v areálu Hvězdárny Valašské MeziříčíBallnerova hvězdárnička (kolňa badajná) z roku 1929 po rekonstrukciPůvabný vzhled Ballnerovy hvězdárny, která je rovněž přístupná veřejnostiDřevěná Ballnerova hvězdárna s kopulí o průměru 3 metryBallnerova hvězdárna odolává sněhové nadílceMalá výstavní síň v Ballnerově hvězdárněPozorování Slunce přenosným dalekohledemVstup do prostorné haly v hlavní budově Hvězdárny Valašské MeziříčíSlavnostní otevření Ballnerovy hvězdárny po rekonstrukci v květnu 2005Slavnostní otevření Ballnerovy hvězdárny doprovázela cimbálová muzika PolajkaVýukový program pro žáky základních školŠkolní výuka při programu "Sluneční soustava v přírodě"Pozorování Slunce dalekohledem v kopuli hlavní budovy hvězdárnySoučástí programů pro školy jsou i pořady zaměřené na experimentyMimořádně zpřístupněná kopule odborného pracoviště v rámci Evropské noci vědcůMalá výstavní síň v objektu Ballnerovy hvězdárnyÚčastníci exkurze v budově odborného pracoviště Hvězdárny Valašské MeziříčíUkázka pořadu pro školy s názvem "Experimentárium"Účastníci nočního pozorování v rámci Evropské noci vědcůČást putovní výstavy ve vstupní hale Hvězdárny Valašské Meziříčí

Mapa

GPS zem. šířka: 49.46373   zem. délka: 17.97366


Kontakt

 • Adresa: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
 • Telefon: 571 611 928
 • E-mail: info@astrovm.cz
 • Internet:  www.astrovm.cz   

Poznámka

Podrobnější přehledné informace o akcích pro veřejnost najdete na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí: www.astrovm.cz 

Klíčová slova

 • dalekohled
 • expozice
 • hvězdárna
 • kopule
 • sluneční hodiny
 • výstava

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu