Hvezdáreň Partizánske

Malé Bielice 177, Partizánske

Kategorie: Hvězdárny

O HVEZDÁRNI

Vstupnú bránu na Hornú Nitru tvorí mesto Partizánske. Rozložené je na sútoku riek Nitry a Nitrice medzi výbežkami Tríbča a Strážovských vrchov, ktoré sa nachádzajú v severo-východnej časti západného Slovenska. Mesto pôvodne pomenované Baťovany bolo založené v rokoch 1938 - 1939 zlínskym podnikateľom J. Baťom, ktorý v chotári obce Šimonovany postavil továrne na výrobu obuvi.

V roku 1949 mesto dostalo súčasný názov Partizánske. Koncom augusta roku 1988 bola na severozápade mesta v časti Malé Bielice daná do užívania širokej verejnosti hvezdáreň.

Budova hvezdárne je situovaná na severo-západ od mesta vo vzdialenosti 1 346 km od Greenwichu - nultého poludníka a 4 590 km od severného pólu planéty, 200 metrov nad morom. Účelové zariadenie pozostáva z prednáškovej sály pre šesdesiatosem návštevníkov, päť a pol metrovej kupoly a kancelárskych priestorov. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje poriadať semináre, vzdelávacie programy ako i školenia pre odbornú i širokú verejnosť.

Hlavným astronomickým prístrojom hvezdárne je šošovkový ďalekohľad - refraktor systému Coudé (150/2250mm). Pri vizuálnom pozorovaní je ďalekohľad doplnený okulárovou revolverovou koncovkou, ktorá umožňuje meniť zväčšenie v rozsahu od 56 do 375 krát. V spojení z najmodernejšou televíznou CCD kamerou sa ďalekohľad stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu pozorovať naraz všetci návštevníci, v pohodlí prednáškovej sály hvezdárne jedinečný astronomický úkaz.

Ťažisko popularizačno-vzdelávacej práce spočíva v popularizácii astronómie, kozmonautiky a príbuzných vedných odborov. Do roku 2008 hvezdáreň navštívilo do 200 tisíc návštevníkov. V náväznosti na učivo žiakov základných škôl hvezdáreň ponúka programy, ktoré svojim obsahom dopĺňajú učivo prírodovedy, zemepisu a fyziky.

Súčasťou hlavných úloh astronomického zariadenia je i pozorovateľsko-odborná činnosť. Prístrojové vybavenie hvezdárne umožňuje podielať sa na tejto činnosti. Typ a druh odborných pozorovaní je určený prístrojovým a personálnym vybavením hvezdárne, aktuálnosťou a potrebou riešenia daných problémov v rámci hvezdární Slovenska. Základom pozorovaní je vizuálne pozorovanie Slnka, zákresy fotosféry.

V oblasti medziplanetárnej hmoty sa využíva celooblohová komora pre fotografické sledovanie bolidov. V roku 2008 bola daná do užívania nová astronomická pozorovateľňa, slnečno-hviezdne observatórium SoHO. Netradične riešená kupola chráni pred vrtochmi počasia chromosferický ďalekohľad na vizuálne, fotografické a televízne sledovanie slnečných protuberancií, vizuálny slnečný ďalekohľad a zrkadlový ďalekohľad pre hviezdnu astronómiu.  Usporiadavajú sa expedície za sledovaním aktivity meteorických rojov. V rámci materiálnych možností sa uskutočňujú pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom pomocou čiernobielej TV CCD kamery, premenných hviezd a astronomická fotografia.

PONUKA PRE ŠKOLY

Hvezdáreň Partizánske ponúka pre základné a stredné školy programy doplňujúce osnovy z prírodovedy, zemepisu a fyziky. Programy zoznamujú študentov a žiakov so základnými informáciami o vesmíre a jeho jednotlivých zložkách. Pozornosť je venovaná miestu a významu slnečnej sústavy z hľadiska štruktúry vesmíru a historického vývoja názorov.

HVIEZDNA OSADA Orión

Ponúkame ubytovanie v šiestich samostatných bunkách po štyroch, odkladacie skrinky, kuchynka, klubovňa, sociálne zariadenie v hlavnej budove. V areáli sa nachádza kryté ohnisko, kde si môžu ubytovaní posedieť a zabaviť sa.

PROGRAM

- praktické poznávanie objektov hviezdnej oblohy (súhvezdí, planét, objektov vzdialeného vesmíru neozbrojeným okom a ďalekohľadom). Prednáška na aktuálnu tému (doplnenie učiva z prírodovedy, zemepisu a fyziky).

VIRTUÁLNE PLANETÁRIUM

- počítačová hviezdna obloha, simulácia astronomických úkazov.


VIDEOPROJEKCIA

- astronomických a sci-fi filmov, 3D VÍZIA, ASTROkvíz.

Otevírací doba

Otvorené:
Pozorovania pre verejnosť počas školského roka sa konajú v stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci, po zotmení do 22:00 hod.
Vstupné - exkurzie:
- deti MŠ - 1,00 EUR/osoba
- dôchodcovia - 1,00 EUR/osoba
- žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí - 1,00 EUR/osoba
- vstupné pre školy mesta Partizánske - 1,00 EUR/osoba
- vstupné pri dohode s cestovnou kanceláriou, školou v prírode, prípadne s inou organizáciou, ktorá zabezpečí väčší počet návštevníkov počas roka - 1,00 EUR/osoba
- pedagogický dozor, telesne postihnutí - zdarma
- organizované podujatia - dohodou
- 3-D projekcia(v cene je zahrnutá cena za 3D okuliare) - 3,00 EUR/osoba
- exkurzia spojená s posedením pri ohnisku - 1,50 EUR/osoba
- prezentácie planetária vo hvezdárni - 2,00 EUR/osoba
 
Vstupné – večerné pozorovania, celonočné pozorovania:
- večerné pozorovanie (pre deti predškolského veku zdarma) - 1,00 EUR/osoba
- večerné pozorovanie pre pedagogický dozor a telesne postihnutých - zdarma
- celonočné pozorovanie - 6,00 EUR/osoba
- pozorovanie mimo ponúkané termíny (streda, piatok a prvá sobota v mesiaci) - 11,00 EUR/osoba*
 * Pre pozorovanie a návštevu hvezdárne mimo otváracích hodín je základný poplatok 10.-€,
    ku ktorému je potrebné pripočítať cenu vstupného 1.-€ na osobu.
Kultúrnymi poukazmi, môžete na hvezdárni uhradiť, len základné vstupné. (1€)

Přístup

Hvezdáreň je situovaná na severozápad od mesta Partizánske, v miestnej časti Malé Bielice, smerom na Topoľčany. Hvezdáreň je vidieť od cesty a leží po pravej strane. Vedie k nej označená odbočka a po úzkej ceste sa autom dostanete pred hlavnú bránu hvezdárne.

Další fotografie


Mapa

GPS zem. šířka: 48.63   zem. délka: 18.34095


Kontakt

  • Adresa: Hvezdáreň Partizánske, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
  • Telefón: 038/749 71 08
  • E-mail: hvezdap@hvezdaren.sk
  • Internet: www.hvezdaren.sk

Poznámka

 

Klíčová slova

  • bolid
  • dalekohled
  • expozice
  • hvězdárna
  • kopule
  • výstava

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu