Choryňský mokřad

Leží v katastru obce Choryně, u silnice 35 (E 442) mezi městy Valašské Meziříčí a Hranice na Moravě, 1,5 km od kruhového objezdu u obce Lešná a Lhotka nad Bečvou ve směru Hranice na Moravě. 

Kategorie: Přírodní zajímavosti - Vodní plocha

Pohled na Choryňský mokřad z hráze Velkého Choryňského rybníku

Choryňský mokřad se nachází mezi silnicí 35 (E 442) vedoucí z Valašského Meziříčí do Hranic na Moravě a hrází přilehlého Velkého Choryňského rybníka. 

Díky nadmořské výšce (273 m n. m.), terénu, který je tvořen údolní nivou řeky Bečvy a průsaku vody ze sousedního Velkého Choryňského rybníka je území o rozloze něco málo přes 20 ha trvale zamokřené a vytvořily se zde ideální podmínky pro vznik mokřadu. 

Na specifický vodní režim mokřadu, ve kterém bylo uměle vyhloubeno několik tůní, je vázáno velké množství rostlinných a živočišných druhů, které se vyskytují na Valašsku velmi zřídka a i v rámci celé České republiky jsou chráněné. Takovýto ekosystém je velice citlivý na jakékoli narušení jednotlivých článků tvořících celek. K ochraně mokřadu s jeho flórou a faunou byl vyhlášen v roce 1999 přírodní rezervací.

Různorodá a bohatá mozaika, ze které je celé území mokřadu poskládáno, je složena z podmáčených pcháčových luk, rákosin, společenstev ostřic a podmáčených olšin. V některých částech mokřadu, kde není přítomna dřevinná vegetace, vznikají ostrůvky s vrbou popelavou (Salix cinerea), vrbou jívou (Salix caprea), olší lepkavou (Alnus glutinosa), na sušších místech pak s břízou bělokorou (Betula pendula), dubem letním (Quercus robur), hlohem obecným (Crataegus laevigata) a svídou krvavou (Swida sanguinea).

V zatopených tůňkách a jejich okolí naleznete z rostlinných druhů např. leknín bělostný (Nymphaea candida), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), žebratku bahenní (Hottonia palustris) a žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum). Z živočišné říše se vám při troše štěstí podaří zahlédnout některý z 30 druhů vážek, z obojživelníků pak rosničku zelenou (Hyla arborea), kuňku žlutobřichou (Bombina variegata), skokana hnědého (Rana temporaria) a čolka obecného (Triturus vulgaris), z plazů užovku obojkovou (Natrix natrix) a na sušších místech ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Mokřad a samozřejmě sousední Velký Choryňský rybník vytváří ideální podmínky pro život vodních ptáků - ať pro hnízdění nebo jako zdroj potravy. O obyvatelích mokřadu se více dozvíte z několika informačních tabulí podél přírodní rezervace, které zde byly ochránci přírody instalovány v roce 2010.

Pokud se při návštěvě mokřadu budete procházet zpevněnou cestou po jeho severovýchodní hranici, budete mít jedinečnou možnost srovnat život na vodní hladině chovného, rybáři využívaného Velkého Choryňského rybníka na jedné straně cesty a život v Choryňském mokřadu na druhé straně cesty, a také jejich vzájemné propojení skrz přelétající vodní ptactvo a podobnou vegetaci.

Velky Choryňský rybník, který je součástí soustavy Choryňských rybníků, je na podzim při výlovu útočištěm nejen rybářů, ale také velké spousty lidí, kteří si zde přijdou nejen pro kapra, amura či karase, ale také se pobavit a ochutnat kulinářské umění přímo z rukou samotných rybářů. Několik ostrůvků s torzy stromů uprostřed rybníka je útočištěm několika desítek ptáků. Za Velkým Choryňským rybníkem se tyčí kopec Petřkovická hůrka (608 m n. m.), který je jakýmsi pomyslným vstupem z Moravské Brány do podhůří Moravskoslezských Beskyd.

Otevírací doba

Celoročně volně přístupné 

Přístup

Příjezd autem - silnice 35 Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou. Po 1,5 km jízdy od kruhového objezdu (u obcí Lhotka nad Bečvou a Lešná) odbočit doprava a zaparkovat u sjezdu ze silnice. Odbočka není značená a je lehce přehlédnutelná. Pokračovat pěšky zpevněnou silnicí mezi Velkým Choryňským rybníkem a rezervací. 
Cyklostezky - 400 m jižně od 501
Turistické trasy - ne
Naučné stezky - ne, ale jsou zde instalovány informační tabule Českého svazu ochránců přírody 

Další fotografie

Přístupová cesta rozdělující Velký Choryňský rybník a Choryňský mokřadPohled na podmáčené pcháčové louky rezervacePtactvoTůňky naplněné vodou jsou ideálním místem pro rozmnožování obojživelníkůPohled na Přírodní rezervaci Choryňský mokřadVelký Choryňský rybníkVelký Choryňský rybník s Petřkovickou hůrkou v pozadíOstrůvek uprostřed Velkého Choryňského rybníku je využíván vodním ptactvem k hnízdění a odpočinkuPohled na Velký Choryňský rybník od provizorního parkoviště u silnice 35Velký Choryňský rybníkPřístupová cesta vedoucí od silnice 35 a pokračující mezi Velkým Choryňským rybníkem a Choryňským mokřadem

Mapa

GPS zem. šířka: 49.51893   zem. délka: 17.90587


Kontakt

Poznámka

Mokřad je jen obtížně prostupný - doporučujeme držet se na pěšinách a stezkách lemujících hranice rezervace. 

Klíčová slova

  • Bečva
  • mokřad
  • obojživelník
  • přírodní rezervace
  • rybník
  • rybolov
  • řeka
  • vodní ptactvo

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu