Astronomická pozorovateľňa Galileo v Kamennej Porube

V Kamennej Porube pri ZŠ, Kamenná Poruba

Kategorie: Hvězdárny

Cieľom astronomickej pozorovateľne, okrem odbornej činnosti, je sprístupniť najširšej verejnosti vedu, ktorá zastáva popredné miesto vo svete. Pomocou technických prístrojov, akými sú ďalekohľady a iné špeciálne optické prístroje, je možnosť človeka zasvätiť do najzáhadnejších hlbín ešte stále nepoznaného vesmíru. Astronómia je veda, ktorá skúma život vesmíru, jeho dianie, dokonalý súlad a harmóniu tohto sveta, v ktorom žijeme a ktorému bezpochyby patríme.

Úlohou pozorovateľne je priviesť človeka k túžbe spoznávať a sledovať veci, ktoré sa každodenne dejú, ktorým však nevenuje dostatočnú pozornosť.

Astronomická pozorovateľňa sa zameriava na dve hlavné činnosti a to na:
- popularizačnú
- odbornú


Popularizačná činnosť spočíva v tom, že prostredníctvom verejných pozorovaní a kultúrno-vzdelávacích programov prispieva k poznaniu a rozvoju vedomostí z takej vednej disciplíny, akou je práve astronómia. Využiteľnosť bude hlavne pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí budú mať takto možnosť spestriť a doplniť si vedomosti z predmetov ako napr.: fyzika, chémia, matematika, prírodné vedy a ďalšie. Špeciálnym slnečným ďalekohľadom budeme môcť pozorovať Slnko v H-alfa čiare, čo umožní sledovať na povrchu Slnka rôzne aktívne erupcie, granuláciu a mnohé ďalšie fantastické detaily.

Astronomická pozorovateľňa poriadá odborné pozorovania a prednášky i v celom okolí Rajeckej doliny. S mobilnými prístrojmi a audiovizuálnou technikou sa podieľa na aktivitách rôznych podujatí pre návštevníkov rekreačných chát a zariadení.

V odbornej činnosti sa pozorovateľňa zameriava na výskum slnečnej fotosféry, ako aj fyziky Slnka, zákryty hviezd, planét a planétok s Mesiacom. Okrem toho sa venuje i fotografovaniu vesmírnych telies ako sú Mesiac, Slnko, planéty a slabšie objekty ako galaxie, hmloviny – objekty, ktoré nedokážeme zachytiť voľným okom. Všetky napozorované materiály sú poskytované príslušným vedeckým pracoviskám.

Otevírací doba

Každý piatok po zotmení, ostatné dni pre záujemcov po telefonickom dohovore.

Přístup

 

Další fotografie


Mapa

GPS zem. šířka: 49.08719   zem. délka: 18.68783


Kontakt

  • Adresa: Astronomická pozorovateľňa Galileo v Kamennej Porube, V Kamennej Porube pri ZŠ, 013 14 Kamenná Poruba
  • Telefón: 00 421 904 954 258
  • E-mail: hvezdarengalileo@gmail.sk
  • Internet: www.hvezdarengalileo.sk

Poznámka

Spravuje o. z. GALILEO

Klíčová slova

  • dalekohled
  • hvězdárna

Novinky„Zamordována Tatarem pohanem...”

23.02.2021

Nepatří sice k největším a nejkrásnějším svého druhu, zato známe dobu jeho vzniku a smutný... číst více

Mlýn s pohnutým osudem

22.02.2021

Kde nebylo dost vody, snažili se lidé zapřáhnout jiného pomocníka. Třeba vítr...  číst více

Železnice s úzkou stopou

19.02.2021

Drží několik primátů. Kromě jiného je jedinou úzkorozchodnou tratí v historickém Českém Slezsku... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu