Železnice s úzkou stopou

19.02.2021

Lidé jí přezdívají Osoblažka, protože vede z Třemešné ve Slezsku, kde se napojuje na trať s normálním rozchodem z Krnova do Jeseníku, do Osoblahy na Bruntálsku. Její stavbu si vynutila potřeba přepravy zemědělských produktů, zvláště surovin a hotových výrobků z osoblažského cukrovaru. Z ekonomického hlediska bylo nejvýhodnější napojení na síť pruských železnic, úřady ve Vídni ale tuto variantu zamítly a 14. prosince 1898 byla otevřena trať z Třemešné.

Její rozchod činí 760 milimetrů a délka 20,2 kilometru, i když z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy je to vzdušnou čarou 13 kilometrů. Jenže dráha se klikatí i v relativně rovných úsecích. Traduje se, že důvodem byl tehdejší předpis, který povoloval stavět v Rakousko-Uhersku jen tratě delší než 20 kilometrů. Nejspíše však byla v pozadí snaha, aby se trať co nejvíce přimykala terénu a byla tak co nejlevnější. Zajímavé jsou rovněž údaje o maximálních sklonech tratě – v Třemešné začíná klesáním 26 promile, aby po několika kilometrech 27 promile vystoupala.

K nákladní se časem přidala také pravidelná osobní přeprava. Problémem byly dlouhé jízdní doby vlaků, které se podařilo zkrátit až s příchodem nových motorových vozů v roce 1928. O třicet let později začaly dosud užívané parní lokomotivy nahrazovat nové lokomotivy motorové, modernější byly také osobní vozy. Parní provoz zde ustal 16. prosince 1960. 

V poválečném období vedení drah několikrát velmi vážně uvažovalo o zrušení dráhy. Její poslední rekonstrukce z let 1985 až 1988 ale tyto úvahy odložila na neurčito. Provoz se omezil jen na osobní dopravu, nákladní doprava se v roce 1997 omezila jen na přepravu uhlí, ale i ta je už minulostí. Od roku 2005 se navíc po trati opět prohání parní lokomotiva s výletními vozy Slezských zemských drah, která především v letní sezoně oživuje turistický ruch na Osoblažsku. 

Osoblažsko a jeho úzkokolejka Vás vítají

Zdroje: www.kudyznudy.cz; https://cs.wikipedia.org; http://www.osoblazsko.com

Foto: http://www.osoblazsko.com

Víte, že...
...na osoblažské úzkokolejce dlouho nebyly v provozu parní lokomotivy domácí výroby? V pravidelném parním provozu se objevily lokomotivy rakouské a německé výroby, v novodobém ještě lokomotiva rumunská. První českou parní lokomotivou byl typ U57.001, přezdívaný Malý štokr, který zde vozí turisty. V roce 1949 jich ve Škodě Plzeň vyrobili pouhých šest kusů. První byl právě Malý štokr, jenž jako jediný zůstal schopný provozu. Zároveň je to jediná lokomotiva rozchodu 760 milimetrů tuzemské výroby v Česku. 
…i když úzkokolejka se nachází na historickém území Českého Slezska, o její vznik se významně zasloužil Moravský zemský sněm, v němž byli také zástupci Osoblažska? Sněm v roce 1896 schválil vládní subvenci 278 tisíc zlatých a sám ještě přidal 237 tisíc zlatých, což umožnilo zahájit výstavbu tratě. 
...kousek za Třemešnou, za vrcholem prvního stoupání, je nejprudší oblouk na českých veřejných železnicích o poloměru pouhých 75 metrů? Vlak tady musí výrazně zpomalit, nejvyšší povolená rychlost je 20 km/h. Po průjezdu tímto místem, doprovázeném pištěním kol, vlak opět zrychlí na obvyklých 30 až 40 km/h.
..existují plány na prodloužení tratě z Osoblahy do polské stanice Racławice Śląskie? Novostavba by z větší části využila těleso dnes již neprovozované tratě Głubczyce – Racławice Śląskie. Je třeba postavit pouze asi 3 kilometry dlouhou spojku z Osoblahy k polské vesnici Sciborzyce Małe. Úzkokolejka by se tím prodloužila o dalších 9 kilometrů a stala by se druhou mezinárodní tratí o rozchodu 760 milimetrů. Její atraktivitu by zvýšil dlouhý příhradový most s horní mostovkou, který u Racławic Śląskich překračuje řeku Osoblahu.
...mezi Třemešnou a Liptaní se trať kříží se silnicí I/57? Poté, co na silnici výrazně přibylo zejména kamionů, byl přejezd v roce 2004 jako první na úzkorozchodné železnici vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením?. O svou jedinečnost přišel o pět let později, kdy přibyly 3 světelné přejezdy na úzkorozchodné trati Jindřichův Hradec – Obrataň v jižních Čechách. 
...titulem nejstaršího vozidla na trati se pyšní Pivní vagón? Je dokonce o tři roky starší než samotná trať. Původní zavřený vůz vyrobili v Rumunsku v roce 1895. Podobu občerstvovacího vozu dostal při přestavbě v roce 2005.

          

           

« Zpět

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu