Projekt Toulky po naftařském příhraničí je podpořen Evropskou unií

20.02.2018

Hvězdárna Valašské Meziříčí i nadále rozvíjí své odborné a vzdělávací aktivity i v oblasti věd o Zemi, zejména geologii, paleontologii, geovědním turismu. V areálu hvězdárny je již od roku 2014 k dispozici venkovní geologická expozice (na úvodním malém obrázku), která představuje horniny zejména Vnějších západních Karpat a jejich podloží a také příběh jak toto pohoří vznikalo. Geologická expozice vznikla v rámci projektu Brána do vesmíru.

Hvězdárna ve spolupráci s několika institucionálními partnery a externími spolupracovníky i nadále pokračovala v rozvoji této části expozice a vzdělávacích aktivitách v oblasti věd o Zemi. Tato snaha vyústila před několika lety v zahájení spolupráce se specializovaným muzeem, zaměřeným na naftové dobývání a geologii, které sídlí v Hodoníně. Díky této spolupráci, spolupráci s kolegy z Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě a zástupců slovenského města Gbely se zrodil nápad vedoucí k přípravě projektového záměru přeshraničního projektu Toulky po naftařském příhraničí.

Jedná se o projekt připravený a realizovaný ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie (vedoucí partner projektu), města Gbely (hlavní přeshraniční partner projektu) a Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (partner projektu).

Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely.

Těžní věž v obci Gbely.A co má společného hvězdárna ležící v severní části Zlínského kraje se středoevropsky ojedinělou lokalitou Gbely-Hodonín? Na první pohled možná jen velmi málo, ale na ten druhý je to úplně jinak. Jednak výskyt ropy a ropných produktů se neomezuje jen na jižní část společných hranic České a Slovenské republiky, ale dá se najít i v severních částech společných hranic. Jen namátkou vzpomeňme přírodní vývěr ropy Pramen Korňa, o kterém si můžete více přečíst na našem informačním cestovatelském serveru. Dalších geologických lokalit vázaných na výskyt ropných produktů či jejich stop je více a budeme se snažit vám zprostředkovat zajímavé informace alespoň o některých z nich, abyste je mohli sami poznat.

Dalším společným bodem je samozřejmě vzdělávací a osvětová činnost v oblasti věd o Zemi. V neposlední řadě se jedná o co největší a nejlepší informovanost návštěvníků jedné lokality o těch ostatních, návštěvníků jedné instituce o těch dalších. Jsme přesvědčeni, že naše hvězdárna je součástí projektu zcela právem a přinese k jeho realizaci nejen své zkušenosti na poli administrace projektů, ale zejména v oblasti terénních prací, popisu lokalit, prezentace přírodního bohatství příhraničního regionu a také nemalé zkušenosti v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu.

Jedním z našich cílů je rozšířit počet lokalit registrovaných a popsaných v našem cestovatelském serveru a připravit také zajímavé povídání o historii objevování a zejména těžby ropy v oblasti česko-slovenského pomezí. Dále realizovat malou expozici v budově odborného pracoviště věnovanou stejnému tématu, připravenou předními odborníky v této oblasti.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a je plánovaný na dva roky (2018-2019) s celkovým rozpočtem 286 019 EUR.

Partneři projektu

Mesto Gbely - hlavní přeshraniční partner

Muzeum naftového dobývání a geologie Hodonín - hlavní partner

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - partner projektu


Více informací o projetku na www.astrovm.cz.

« Zpět

NovinkyBaťovský Zlín v barvách

22.01.2021

Takhle už ho na vlastní oči nikdy neuvidíte, jen na archivních snímcích.  číst více

Valašská Eiffelovka

22.01.2021

Paříž má svoji Eiffelovu věž, Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku zase Jurkovičovu rozhlednu.... číst více

Do moře. Ale kterého?

21.01.2021

Černé, nebo Baltské? Poblíž Bělotína na Přerovsku teče voda do obou zmíněných moří.   číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu