Projekt Toulky po naftařském příhraničí je podpořen Evropskou unií

20.02.2018

Hvězdárna Valašské Meziříčí i nadále rozvíjí své odborné a vzdělávací aktivity i v oblasti věd o Zemi, zejména geologii, paleontologii, geovědním turismu. V areálu hvězdárny je již od roku 2014 k dispozici venkovní geologická expozice (na úvodním malém obrázku), která představuje horniny zejména Vnějších západních Karpat a jejich podloží a také příběh jak toto pohoří vznikalo. Geologická expozice vznikla v rámci projektu Brána do vesmíru.

Hvězdárna ve spolupráci s několika institucionálními partnery a externími spolupracovníky i nadále pokračovala v rozvoji této části expozice a vzdělávacích aktivitách v oblasti věd o Zemi. Tato snaha vyústila před několika lety v zahájení spolupráce se specializovaným muzeem, zaměřeným na naftové dobývání a geologii, které sídlí v Hodoníně. Díky této spolupráci, spolupráci s kolegy z Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě a zástupců slovenského města Gbely se zrodil nápad vedoucí k přípravě projektového záměru přeshraničního projektu Toulky po naftařském příhraničí.

Jedná se o projekt připravený a realizovaný ve spolupráci hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie (vedoucí partner projektu), města Gbely (hlavní přeshraniční partner projektu) a Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (partner projektu).

Hlavním cílem projektu je propagace unikátních a zcela regionálně specifických památek spojených s více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely.

Těžní věž v obci Gbely.A co má společného hvězdárna ležící v severní části Zlínského kraje se středoevropsky ojedinělou lokalitou Gbely-Hodonín? Na první pohled možná jen velmi málo, ale na ten druhý je to úplně jinak. Jednak výskyt ropy a ropných produktů se neomezuje jen na jižní část společných hranic České a Slovenské republiky, ale dá se najít i v severních částech společných hranic. Jen namátkou vzpomeňme přírodní vývěr ropy Pramen Korňa, o kterém si můžete více přečíst na našem informačním cestovatelském serveru. Dalších geologických lokalit vázaných na výskyt ropných produktů či jejich stop je více a budeme se snažit vám zprostředkovat zajímavé informace alespoň o některých z nich, abyste je mohli sami poznat.

Dalším společným bodem je samozřejmě vzdělávací a osvětová činnost v oblasti věd o Zemi. V neposlední řadě se jedná o co největší a nejlepší informovanost návštěvníků jedné lokality o těch ostatních, návštěvníků jedné instituce o těch dalších. Jsme přesvědčeni, že naše hvězdárna je součástí projektu zcela právem a přinese k jeho realizaci nejen své zkušenosti na poli administrace projektů, ale zejména v oblasti terénních prací, popisu lokalit, prezentace přírodního bohatství příhraničního regionu a také nemalé zkušenosti v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu.

Jedním z našich cílů je rozšířit počet lokalit registrovaných a popsaných v našem cestovatelském serveru a připravit také zajímavé povídání o historii objevování a zejména těžby ropy v oblasti česko-slovenského pomezí. Dále realizovat malou expozici v budově odborného pracoviště věnovanou stejnému tématu, připravenou předními odborníky v této oblasti.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a je plánovaný na dva roky (2018-2019) s celkovým rozpočtem 286 019 EUR.

Partneři projektu

Mesto Gbely - hlavní přeshraniční partner

Muzeum naftového dobývání a geologie Hodonín - hlavní partner

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - partner projektu


Více informací o projetku na www.astrovm.cz.

« Zpět

NovinkyObři dlouhých vln

31.03.2021

Patří mezi deset nejvyšších staveb v Česku, svého druhu je ale v naší zemi jediný.  číst více

Svět vystřižený z papíru

30.03.2021

Nemusíte cestovat do vzdálené ciziny, abyste spatřili Sochu Svobody, Big Ben nebo Velkou čínskou... číst více

Soutěska s nádechem pralesa

29.03.2021

U našich slovenských sousedů platí za jednu z nejkrásnějších soutěsek. Přitom z Česka je to... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


mapa webu