Vršky-Díly

Vsetín - místní část Sychrov 

Kategorie: Přírodní zajímavosti - Louka

Přírodní památka Vršky - Díly

Přírodní památka Vršky-Díly byla vyhlášena v roce 1999 a její rozloha je 19,41 ha. Nachází se na severovýchodním okraji města Vsetín, nedaleko Přírodní památky Ježůvka

Na louce ve svahu kopce byly člověkem v minulosti vybudovány terasy, které propůjčily krajině specifický ráz. Meze tvořící terasy postupně zarostly pásy křovin a stromy s hlohem obecným (Crataegus laevigata), slivoní trnkou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina), svídou krvavou (Swida sanguinea), třešní ptačí (Cerasus avium) aj. Tato pro člověka neprostupná džungle je ideálním místem pro hnízdění mnoha druhů ptáků, např. pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Při bedlivém tichém pozorování může pozorovatel nejen tyto, ale i další druhy ptáků, spatřit při jejich denních starostech.

Na vrcholku kopce a mezi terasami jsou nádherné květnaté louky, na kterých v průběhu celého vegetačního období postupně vykvétají různé druhy rostlin - vstavač kukačka (Orchis morio), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), ostružiník šedavý (Rubus canescens), růže keltská (Rosa gallica), rozrazil ožankový (Veronice teucrium), dobromysl obecná (Origanum vulgare), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) aj.

Místní obyvatelé blízkost přírodní památky lidským sídlištím využívají pro časté procházky a odreagování se. Nicméně tato nadměrná návštěvnost, a s ní často spojené neukázněné chování lidí k přírodě, sebou nese také některé nepříjemné dopady lidské přítomnosti v podobě odpadků, trhání ohrožených druhů rostlin a rušení zvířat.  

Krajem přírodní památky vede Naučná stezka Okolím Vsetína. Ta Vás dovede kolem zámeckého parku a zámku ve Vsetíně do centra Vsetína na Dolní náměstí, kde se nachází zajímavé sluneční hodiny - Planetka Vsetín, které vám poslouží také jako malá meteorologická stanice. Dalšími astronomickými zajímavostmi ve Vsetíně jsou Hvězdárna Vsetín a Sluneční hodiny u Základní školy Rokytnice.

Otevírací doba

Celoročně volně přístupné 

Přístup

  1. Příjezd autem - ze silnice 57 Valašské Meziříčí - Vsetín odbočit do centra Vsetína. Při sledování směrových tabulí s nápisem Regionální muzeum dojet k Muzeu a zde zaparkovat na jednom z parkovišť. Pokračovat pěšky asi 500 m po trase Naučné stezky Okolím Vsetína  
  2. Cyklostezky - 6120, 6119
  3. Turistické trasy - ne
  4. Naučné stezky - NS Okolím Vsetína 

Další fotografie

Jedna z teras ohraničená mezemi s křovinamiVýhled východním směrem na Vsetínské vrchyTeplomilná keřovitá vegetacePohled na terasy ve východní části Přírodní památky Vršky - Díly

Mapa

GPS zem. šířka: 49.34146   zem. délka: 18.00931


Kontakt

Poznámka


Klíčová slova

  • přírodní památka
  • teplomilná vegetace
  • terasa

NovinkyPříprava projektu „Toulky po naftařském příhraničí“

05.09.2017

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.  ve spolupráci s Muzeem naftového dobývání... číst více

Meziříčská muzejní noc 2017

25.05.2017

Již po osmé se město Valašské Meziříčí spolu s desítkami českých měst a obcí připojí... číst více

Pozorování pro veřejnost na Hvězdárně Valašské Meziříčí

10.03.2017

Z důvodu oprav centrální kopule provádíme od 6. března večerní pozorování venku za pomoci přenosných... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


tip měsíce


ŠPICBERKY - CHLADNÁ VÝSPA ŽIVOTA
přednáška pro veřejnost
13. prosince 2017, 18 hodin
Hvězdárna Valašské Meziříčí

www.astrovm.cz


mapa webu