Tůň u Kostelan

Leží 600 m jihovýchodně od obce Kostelany nad Moravou. 

Kategorie: Přírodní zajímavosti - Vodní plocha

Tůň u Kostelan - slepé rameno řeky Moravy

Za poetickým názvem (evokuje vodníky) této přírodní památky, která se nachází 600 m jihovýchodně od obce Kostelany nad Moravou, se skrývá slepé (odstavené) rameno řeky Moravy, jež se stalo domovem celé řady vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Slepé rameno má tvar podkovy s velmi příkrými břehy, které brání v přístupu k vodní hladině. Na březích je také velmi bujná vegetace zastoupená ve stromovém patře vrbami (Salix sp.), jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia), topolem (Populus sp.) a javorem babykou (Acer campestre). V keřovém patru převažují bez černý (Sambucus nigra) a brslen evropský (Euonymus europaeus).

Dobře chráněná poloha přeje i vzácným druhům živočichů jako jsou rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Rana esculenta), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), čolek obecný (Triturus vulgaris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix natrix), užovka podplamatá (Natrix tessellata), ledňáček říční (Alcedo athis), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica atra Linnaeus), strakapoud velký (Dendrocopos major), linduška lesní (Anthus trivialis), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a pěnice pokřovní (Sylvia curruca).

Největší vzácností v tůni je plovoucí rostlina jménem kotvice plovoucí (Trapa natans). Z dalších vzácných rostlin lze uvést ještě voďanku žabí (Hydrocharis morsus-ranae), stulík žlutý (Nuphar luteus), šípatku střelolistou (Sagittaria sagittifolia), šáchor hnědý (Cyperus fuscus) a zevar vzpřímený (Sparganium erectum).

Lokalita byla v roce 1997 vyhlášena za přírodní památku a spadá do širšího kontextu ochrany lužních lesů (přírodní památky Nedakonický les, Kolébky) v rámci programu NATURA 2000.

Na závěr si dovolíme malou poznámku o přístupu k lokalitě. Z obce Kostelany nad Moravou existuje zdánlivě jednoduchá cesta k lokalitě - dle map stačí přejet most přes řeku Moravu, který je přímo v obci. Most je v nepříliš dobrém stavu, a tak je přístupný pouze pro pěší a cyklisty.

Tůň u Kostelan nad Moravou leží nedaleko měst Uherské Hradiště a Staré Město, kde na vás čekají turistická a historická lákadla, např. rozhledna Maják Šrotík, Sady (Špitálky) a Na Špitalkách.

Otevírací doba

Celoročně volně přístupné 

Přístup

 1. Příjezd autem - silnice 150 Valašské Meziříčí - Bystřice pod Hostýnem, silnice 438 Bystřice pod Hostýnem - Hulín, silnice R 55 Hulín - Otrokovice (nebo silnice 655 Hulín - Otrokovice), silnice 55 Otrokovice - Staré Město, silnice 427 Staré Město - Nedakonice. Asi 2,5 km před obcí Nedakonice odbočit doprava směrem na obec Kostelany nad Moravou. Zaparkovat u obecního úřadu. Pokračovat pěšky (souběžně s cyklostezkou 5050) přes most přes řeku Moravu. Za mostem sejít z cyklostezky a pokračovat asi 200 m rovně.
 2. Cyklostezky - 200 m jihovýchodně od 5050
 3. Turistické trasy - ne
 4. Naučné stezky - ne 

Další fotografie

Tůň u Kostelan byla vyhlášena přírodní památkouInformační tabule

Mapa

GPS zem. šířka: 49.04313   zem. délka: 17.41451


Kontakt

Poznámka


Klíčová slova

 • kotvice plovoucí
 • lužní les
 • obojživelník
 • řeka Morava
 • slepé rameno
 • tůň
 • vodní plocha

NovinkyDenní prázdninový program - jarní prázdniny

08.01.2018

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. bude v období jarních prázdnin otevřena pro veřejnost... číst více

Sobotní programy pro rodiny s dětmi

08.01.2018

Hvězdárna Valašské Meziříčí srdečně zve na soboty 17. a 24. února 2018 v 15:00 hodin... číst více

Příprava projektu „Toulky po naftařském příhraničí“

05.09.2017

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.  ve spolupráci s Muzeem naftového dobývání... číst více

Naši partneři

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
Společně bez hranic
Region Bílé Karpaty
Trenčianský samosprávny kraj
Zlínský kraj
Žilinský samosprávny kraj


tip měsíce


CO NOVÉHO V ASTRONOMII ANEB OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
přednáška pro veřejnost
17. ledna 2018, 18 hodin
Hvězdárna Valašské Meziříčí

www.astrovm.cz


mapa webu